Ako sa dá dieťatko pripraviť na pobyt pri vode?

Thu Jul 07 2022

Jednou z úloh kurzov plávania detičiek je naučiť vašich drobcov bezpečnému správaniu vo vode a pri nej, spolu s cieľom zvládnuť vo vode život ohrozujúce situácie. Tam patrí sebazáchrana a poskytnutie pomoci. Pýtate sa ako to majú zvládnuť bábätka a malé deti? Samozrejme postupne. 😊 Na lekciách život zachraňujúce zručnosti učíme deti už od nástupu do kurzu. Určite ste sa s nimi na lekciách stretli.

Ktoré to sú?

 • 🐡 Zadržanie dychu a ponorenie sa.
 • 🐙 Nádych nad hladinou, výdych do vody a spolu s ním osvojenie ďalších plaveckých zručností.
 • 🐠 Orientácia vo vode - rôzne rotácie od tých nad vodou s dopomocou až po samostatné pod hladinou
 • 🦑 Rúčkovanie po krajoch bazéna, ktoré slúži na prekonanie vzdialenosti, keď ešte poriadne plávať nevedia.
 • 🐟 Zachytenie sa kraja bazéna, alebo plaveckej pomôcky a vylezenie z vody von.
 • 🦐 Skoky do vody.
 • 🐟 Doplávanie a zachytenie sa buď kraja bazéna, alebo pomôcky. Obmenou je napríklad aj vylezenie na pontón.
 • 🦞 Relax, ale aj aktívne plávanie na chrbáte.
 • 🐬 Bezpečné správanie pri vode. Veľa sa o tom rozprávame, vysvetľujeme a skúšame si situácie, s ktorými sa môžu deti stretnúť.
 • 🦀 Plávanie v oblečení.
 • 🐳 Zvládnutie nečakaných pádov do vody.

Okrem toho je 1 celý kurz vždy intenzívne zameraný na sebazáchranu.

Samozrejme sa všetko deti učia hravou formou a s prihliadnutím na ich vek. Nikto od bábätiek nečaká , že zachránia niekoho iného.😊 Dôležité je, aby, keď sa v budúcnosti s nejakou nebezpečnou situáciou stretnú, vedeli vhodne zareagovať a nespanikárili.

Alexandra Prajová
Plavecká škola Zlatá Rybka

Na našej stránke používame cookies. Vo vode zasa lásku a rešpekt k dieťatku. Používaním webu s tým súhlasíte. Viac info

Rozumiem