Hygiena

Vstupom do nášho zariadenia nám zverujete Vaše najväčšie poklady a preto je pre nás hygiena prvoradá a venujeme jej veľkú pozornosť.

Do prevádzky majú povolený vstup výhradne členovia Plaveckej školy Zlatá Rybka a ich doprovod. Všetci musia byť bez príznakov ochorenia, bez príznakov použitia alkoholu a iných omamných látok a samozrejme s nezanedbanou hygienou. V priestoroch sa pohybujeme v čistých prezúvkach vhodných do mokrého prostredia.

Upratovanie priestorov je vykonávané vždy ráno a aj večer po skončení. V priebehu dňa sa priestory priebežne kontrolujú a zistené závady sa odstraňujú. Dezinfikujú sa všetky plochy, ktorých sa môžu klienti dotknúť a to po každej lekcii. Raz do týždňa sa vykonáva veľké upratovanie a jedenkrát v mesiaci je sanitárny deň.

Na začiatku dňa sa bazén povysáva. Prípadné nečistoty sa odstraňujú mechanicky počas celého dňa a potreby. Po skončení prevádzky sa mechanicky vyčistia a dezinfikujú steny bazéna a prečistí sa filter. Vymení sa 0,1 objemu vody. Raz do týždňa sa vymení 0,5 objemu vody a celkový objem vody sa mení raz do mesiaca. Pri kontaminácii vody zvratkami, krvou, hlienom, alebo stolicou sa prevádzka preruší. Kontrola kvalita vody prebieha celodenne a výsledky meraní sa 3-krát denne zapisujú. Chemický rozbor vody prebieha raz do mesiaca a výsledky sú k nahliadnutiu. Hračky a pomôcky sa dezinfikujú denne po skončení prevádzky a nechávajú sa vysušiť. Aby naša snaha nevyšla nadarmo, musia hygienické pravidlá dodržiavať aj rodičia s deťmi. Od klientov chceme, aby vstupovali do priestorov prevádzky iba keď sú zdraví.

Ak ste použili make-up, prosím, odlíčte sa. Dlhšie vlasy si vyčešte dohora, alebo použite plaveckú čiapku. Pred vstupom do bazéna je rodič povinný osprchovať seba aj dieťa bez plaviek a za použitia mydla. Ak dieťatko znečistí priestory stolicou, močom, alebo inak, upozornite, prosím, personál. Nehodu odstránia a miesto vydezinfikujú.

Veríme, že spoločnými silami, ohľaduplnosťou a dodržiavaním pravidiel udržíme naše priestory bezpečné pre Vás a Vaše deťúrence.

Na našej stránke používame cookies. Vo vode zasa lásku a rešpekt k dieťatku. Používaním webu s tým súhlasíte. Viac info

Rozumiem